Thứ 6, 14/06/2024, 10:28[GMT+7]

Hưng Hà: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp

Thứ 2, 12/09/2022 | 19:17:50
1,082 lượt xem
Chiều ngày 12/9, Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Công ty TNHH Toàn Thắng tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong 5 ngày, 48 học viên là quần chúng ưu tú thuộc Công ty TNHH Toàn Thắng được tìm hiểu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên được tổ chức sau 6 tháng thành lập Chi bộ Công ty TNHH Toàn Thắng và là lớp thứ 2 được huyện Hưng Hà tổ chức học tập trong các doanh nghiệp. 

Trúc Lành

(Đài TT -TH Hưng Hà)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày