Thứ 2, 20/05/2024, 19:08[GMT+7]

Vũ Thư: 211 tân binh ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng ngày 25/1, Trung tâm Chính trị huyện Vũ Thư tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 211 tân binh ưu tú chuẩn bị tham gia nghĩa vụ quân sự và...

25.01.2024 | 16:08 PM

Quỳnh Phụ: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú, tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 23/1, Trumg tâm Chính trị huyện Quỳnh Phụ tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 430 đoàn viên ưu tú, tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ...

23.01.2024 | 20:23 PM

Đông Hưng: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 192 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2024

Từ ngày 22/1 đến ngày 14/2, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện và Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Hưng tổ chức...

23.01.2024 | 08:50 AM

90 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sau 5 ngày tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (từ ngày 20 - 24/11), chiều ngày 27/11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế giảng và trao...

27.11.2023 | 18:05 PM

Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng ngày 26/9/2022, Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI cho 61 quần chúng ưu tú đến từ 35 xã,...

26.09.2022 | 16:41 PM

Hưng Hà: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp

Chiều ngày 12/9, Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Công ty TNHH Toàn Thắng tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong...

12.09.2022 | 19:36 PM

46 công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho 46 quần chúng ưu tú là công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty may...

20.06.2022 | 11:06 AM

46 công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà tổ chức khai giảng lớp nhận thức về Đảng cho 46 quần chúng ưu tú là công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty may...

20.06.2022 | 08:07 AM

Kiến Xương: 125 thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2022 được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng ngày 18/1, huyện Kiến Xương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2022.

18.01.2022 | 17:41 PM

Hưng Hà: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ năm 2021.

Sáng ngày 28/2, huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giáo dục truyền thống cho thanh niên nhập ngũ năm 2021.

28.02.2021 | 20:14 PM