Thứ 6, 14/06/2024, 10:46[GMT+7]

Đông Hưng: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 192 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2024

Thứ 2, 22/01/2024 | 20:06:20
2,613 lượt xem
Từ ngày 22/1 đến ngày 14/2, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện và Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Hưng tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 192 thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024.

Các đại biểu và học viên dự lớp bồi dưỡng.

Các học viên sẽ học tập 5 chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được học tập, nghiên cứu chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, chuyên đề khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa văn hiến yêu nước cách mạng của quê hương Thái Bình, về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng ...

Thông qua khóa học nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Qua đó, tạo điều kiện cho thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian quân ngũ, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Tô Phượng
(Đài TT- TH Đông Hưng)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày