Chủ nhật, 16/06/2024, 16:35[GMT+7]

Vũ Thư: 211 tân binh ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Thứ 5, 25/01/2024 | 15:12:04
3,060 lượt xem
Sáng ngày 25/1, Trung tâm Chính trị huyện Vũ Thư tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 211 tân binh ưu tú chuẩn bị tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024.

Tân binh huyện Vũ Thư tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 25/1 đến ngày 29/1), các học viên được truyền đạt 5 bài học cơ bản: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng giúp các tân binh xác định đúng mục đích, động cơ, từ đó rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày