Thứ 7, 25/03/2023, 11:37[GMT+7]

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ ưu điểm, nhất là những hạn chế, khuyết điểm...

29.12.2022 | 21:19 PM

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư

Sáng ngày 13/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy...

13.12.2022 | 16:02 PM

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

Sáng ngày 20/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ...

20.01.2022 | 20:50 PM

Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Chiều ngày 4/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể Ban...

04.01.2022 | 21:24 PM

UBND tỉnh họp kiểm điểm và triển khai chương trình công tác năm 2022

Sáng ngày 29/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị với các nội dung: Kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh năm 2021; thông qua...

29.12.2021 | 16:06 PM

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Sáng ngày 7/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của tập thể Ban Thường vụ Đảng...

07.01.2021 | 14:58 PM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Ngày 6/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các...

06.01.2021 | 16:43 PM

Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

Sáng ngày 31/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm điểm tập thể...

31.12.2020 | 15:00 PM

Kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều ngày 30/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị của UBND tỉnh kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân...

30.12.2020 | 23:58 PM

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh

Sáng ngày 10/1, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh năm 2019.

10.01.2020 | 14:37 PM

Kiểm điểm tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

Chiều ngày 9/1, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh năm 2019.

09.01.2020 | 17:18 PM

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019

Chiều ngày 7/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019.

07.01.2020 | 18:47 PM

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

27.12.2019 | 16:32 PM

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 26/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ...

26.12.2019 | 17:48 PM