Thứ 6, 19/04/2024, 00:36[GMT+7]

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Thứ 5, 28/12/2023 | 17:04:01
4,250 lượt xem
Ngày 28/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2023. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tích cực đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Khối; chú trọng kiểm tra, giám sát việc quán triệt và thực hiện của cấp ủy cơ sở, đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy viên phụ trách tổ chức cơ sở đảng để kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Năm 2023, Đảng ủy Khối đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra đối với 141 tổ chức đảng và 12 đảng viên, đạt 125%, vượt kế hoạch đề ra và 1 cuộc giám sát đối với 6 tổ chức đảng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với giám đốc đơn vị, doanh nghiệp; chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm...

Cùng với kiểm điểm tập thể, tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghiêm túc kiểm điểm, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng lĩnh vực được phân công, phụ trách.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. 

Đồng chí đề nghị thời gian tới tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Chú trọng xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, thành lập tổ chức đảng, kết nạp đảng viên, chương trình kiểm tra, giám sát. Tập trung tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Tiếp tục ổn định tư tưởng và chuẩn bị thực hiện tốt đề án sáp nhập trong thời gian tới.

                                                              Thu Thủy