Thứ 3, 23/07/2024, 21:56[GMT+7]

Vũ Thư: Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng...

25.12.2023 | 08:51 AM