Thứ 2, 17/06/2024, 23:56[GMT+7]

Vũ Thư: Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Thứ 2, 25/12/2023 | 08:40:25
1,791 lượt xem
Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”, công tác KTGS trong Đảng bộ huyện Vũ Thư có nhiều đổi mới, góp phần phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân xã Tân Lập (Vũ Thư) nâng cao thu nhập.

Mở rộng giám sát

Theo bà Phạm Thị Thanh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tự Tân: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án số 03, trong chương trình KTGS năm 2023 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã, ngoài cuộc kiểm tra 4 nội dung, căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi đã xây dựng thêm một số cuộc KTGS, trong đó đặc biệt chú trọng mở rộng giám sát để ngăn ngừa vi phạm. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng và thực hiện 3 cuộc giám sát, trong đó chú trọng việc giám sát cấp ủy viên cùng cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giám sát chế độ sinh hoạt đảng của các chi bộ.

Ông Trần Đức Hinh, Bí thư Chi bộ thôn Phù Sa cho biết: Tháng 6/2023, UBKT Đảng ủy đã tiến hành giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng tại Chi bộ. Qua giám sát đã giúp chúng tôi nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót từ đó có biện pháp khắc phục để việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng của Chi bộ ngày càng tốt hơn. Đây cũng là tiền đề để Chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tôi thấy các cuộc giám sát như này rất hiệu quả và nên được tiến hành thường xuyên.

Tại xã Minh Khai, năm 2023, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã xây dựng 3 cuộc giám sát. Ngoài chú trọng giám sát cấp ủy viên cùng cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giám sát chế độ sinh hoạt đảng của các chi bộ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã còn tập trung giám sát việc sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh đối với 3 chi bộ nhà trường. Theo ông Nguyễn Xuân Đang, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Đây là nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực nên việc triển khai thực hiện thường xuyên đã góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Năm 2023, cấp ủy huyện đã thực hiện 5/3 cuộc giám sát (đạt 166% kế hoạch) đối với 11 tổ chức đảng và 9 đảng viên, trong đó có 4 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Cấp ủy cơ sở thực hiện 61/46 cuộc giám sát (đạt 132% kế hoạch); UBKT hai cấp trong huyện đã thực hiện 43 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện những điều đảng viên không được làm... Thông qua giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát hiện và ngăn ngừa những vi phạm có thể xảy ra.

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Cùng với việc tăng cường, mở rộng giám sát, 100% đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện cuộc kiểm tra 4 nội dung: việc tổ chức thực hiện thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách xã hội đối với đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy và một số cán bộ, đảng viên có liên quan, trong đó phần lớn các đảng ủy đều hoàn thành kiểm tra đủ 4 nội dung. Các kết luận kiểm tra đều được công bố công khai trước đảng bộ, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản và chính sách xã hội.

Bà Phạm Thị Thanh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tự Tân cho biết: Các nội dung kiểm tra đều là những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vì vậy việc triển khai thực hiện kiểm tra thường xuyên đã góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm. Điển hình như trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã thời gian qua, qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra các thiếu sót, khuyết điểm như: công tác kiểm tra, phát hiện những sai phạm về sử dụng đất đai trong nhân dân của chính quyền xã có lúc có nơi chưa kịp thời, còn một số hộ dân tự lấn chiếm, chuyển đổi và xây dựng các công trình sai quy định của pháp luật. Trong năm 2022 và 2023 còn 4 hộ sai phạm, UBND xã đã lập biên bản, trong đó 1 hộ tự tháo dỡ, 3 hộ chuyển sang nhà tạm.

Ngoài cuộc kiểm tra 4 nội dung, cấp ủy, UBKT các cấp còn chú trọng kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện xác minh tài sản thu nhập. Qua kiểm tra, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, chấn chỉnh, bổ khuyết, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, sai phạm. Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 03 ở Vũ Thư đã góp phần nâng nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Cấp ủy huyện và cơ sở đã quan tâm chỉ đạo tăng số lượng các cuộc KTGS, tăng số tổ chức đảng được KTGS so với cùng kỳ năm trước, trong đó số cuộc KTGS tăng 17%; số tổ chức đảng được KTGS tăng 55%. Trong 6 tháng cuối năm 2023, đảng ủy khối xã đã bổ sung 12 cuộc KTGS đối với 12 cấp ủy viên cùng cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; UBKT đảng ủy 24 xã đã bổ sung thực hiện 24 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đối với 55 chi bộ trực thuộc và 6 đảng viên. Qua đó góp phần từng bước cụ thể hóa mục tiêu mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm của cá nhân cấp ủy viên có liên quan trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày