Thứ 7, 30/09/2023, 13:49[GMT+7]

Thương binh Vũ Ngọc Huyến làm theo lời Bác dạy

Thực hiện lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông Vũ Ngọc Huyến. xã Đông Cơ (Tiền Hải). thương binh hạng 2/4 với phẩm chất người lính Cụ Hồ,...

29.07.2019 | 10:23 AM

Cựu thanh niên xung phong: Thi đua làm theo lời Bác dạy

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp hội cựu thanh niên xung phong (TNXP) đã không ngừng vận động, khuyến...

15.07.2019 | 09:33 AM