Thứ 7, 18/05/2024, 06:59[GMT+7]

Lợi ích thiết thực từ chương trình “Hóa đơn may mắn”

Được triển khai thực hiện từ quý II/2022, đến nay chương trình “Hóa đơn may mắn” (HĐMM) được ngành thuế tích cực triển khai thực hiện nhằm giúp người tiêu...

20.03.2024 | 09:28 AM

Lợi ích thiết thực từ tấm thẻ BHYT

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh (KCB) cho người dân là lợi ích thiết thực mà tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại. Đặc biệt, đối với người có hoàn...

05.04.2021 | 10:29 AM