Chủ nhật, 26/05/2024, 00:32[GMT+7]

Lan tỏa từ cuộc thi “Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển”

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển” đã thu hút, có sức lan tỏa rất lớn đến mọi tầng lớp nhân dân...

21.03.2024 | 10:02 AM