Thứ 4, 29/05/2024, 15:51[GMT+7]

Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ trong doanh nghiệp

Những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu với doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối...

06.07.2018 | 08:36 AM