Thứ 2, 02/10/2023, 01:30[GMT+7]

Đồng Tháp: Đổi mới sinh hoạt chi bộ, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả

Từ sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, những làng quê trù phú, ấm no ở Ðồng Tháp ngày càng nhiều. Trong thành tựu chung đó, có sự nỗ lực...

11.03.2023 | 20:53 PM

Xây dựng nông thôn mới bằng 'hai chân' tại Bắc Giang

Sau một thời gian xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay diện mạo vùng nông thôn ở Bắc Giang đã có nhiều thay đổi, hệ thống đường giao thông được cứng hóa...

01.03.2022 | 15:25 PM