Thứ 7, 20/07/2024, 16:09[GMT+7]

Mạ khay, cấy máy - bước chuyển trong tập quán canh tác lúa

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2023 toàn tỉnh phấn đấu diện tích lúa cấy bằng máy đạt trên 15.000ha, tăng 2.600ha so với vụ xuân năm 2022 - vụ có diện tích...

07.02.2023 | 08:55 AM

Tiên phong đưa máy cấy, mạ khay xuống đồng

“Tại Thái Bình, cơ giới hóa trong nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt với cây lúa. Tuy nhiên, tỷ trọng cơ giới hóa không đồng đều trong khi khâu...

16.07.2019 | 10:02 AM