Thứ 3, 16/04/2024, 02:46[GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 116/BVHTTDL-VHCS gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tăng cường thực hiện nếp sống văn...

18.01.2023 | 05:07 AM

Ra mắt mô hình Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Sáng ngày 14/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ ra mắt mô hình Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong...

14.10.2022 | 15:57 PM

Đẩy mạnh tuyên truyền nét đẹp văn hóa, nếp sống văn minh trong lễ hội

Trong năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt gia đình, dòng họ, khu dân cư và...

15.03.2021 | 09:35 AM

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ngày 6/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 1 năm...

01.02.2021 | 14:10 PM

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Từ phong trào vào cuộc sống

Năm 2020 là tròn 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực tiễn, tạo nên sự chuyển biến sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn...

04.05.2020 | 09:09 AM