Thứ 7, 02/12/2023, 13:26[GMT+7]

Nỗ lực tạo việc làm cho người lao động

Kinh tế suy thoái, đối diện nhiều khó khăn, thách thức song nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực tìm kiếm đơn hàng nhằm duy trì sản xuất và tạo việc làm ổn định...

17.09.2023 | 16:36 PM

Nỗ lực tạo việc làm cho người lao động

Kinh tế suy thoái, đối diện nhiều khó khăn thách thức song nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực tìm kiếm đơn hàng nhằm duy trì sản xuất và tạo việc làm ổn định...

14.09.2023 | 16:49 PM

Nỗ lực tạo việc làm cho người lao động

Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có thị trường lao động. Trước tình hình đó, các...

22.08.2022 | 08:58 AM

Nỗ lực tạo việc làm cho người lao động

Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có thị trường lao động. Trước tình hình đó, các...

01.01.1970 | 08:00 AM