Thứ 6, 23/02/2024, 21:08[GMT+7]

Dâng hương Tổ nghiệp nhân ngày Sân khấu Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), sáng ngày 26/9, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Thái Bình, Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Thái Bình tổ...

26.09.2023 | 15:23 PM

Kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), sáng ngày 7/9, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Thái Bình, Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Thái...

07.09.2022 | 16:36 PM

Kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch), ngày 18/9, đại diện Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Thái Bình, Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu - Hội...

18.09.2021 | 16:20 PM

Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2020

Kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam lần thứ 11, năm 2020 (ngày 12-8 âm lịch), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam vừa tổ chức Lễ Giỗ Tổ sân...

27.09.2020 | 16:16 PM