Thứ 7, 18/05/2024, 08:24[GMT+7]

Phát triển thị trường trong nước: Tạo không gian và lợi thế cho doanh nghiệp phát triển

Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai có hiệu quả thời gian qua đã khẳng định...

09.03.2024 | 16:52 PM

Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sáng ngày 13/7, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động 6 tháng đầu...

13.07.2023 | 15:07 PM

Sơ kết 6 tháng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Chiều ngày 11/6, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện cuộc vận động và...

11.06.2021 | 18:37 PM

Báo Thái Bình đồng hành với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thái Bình, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, những năm qua, Báo Thái...

25.06.2019 | 14:36 PM

42 tập thể và cá nhân được khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sáng ngày 30/5, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động và...

30.05.2019 | 14:37 PM

10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Hành trình của lòng yêu nước và tự hào dân tộc

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động đã đi qua hành trình 10 năm. Không chỉ mang ý nghĩa chính trị, kinh...

29.05.2019 | 10:00 AM