Thứ 2, 20/05/2024, 20:14[GMT+7]

Người con ưu tú làng Son

Năm 2009, với sự giúp đỡ của Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Thái Bình tiếp nhận một số tài liệu, hiện vật về đồng chí Nguyễn Khang, người con của làng Son, xã...

31.08.2022 | 18:15 PM

Nguyễn Đức Cảnh - người con ưu tú của quê hương Thái Bình

Thái Bình tự hào là quê hương sinh ra đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người...

13.03.2020 | 14:36 PM