Chủ nhật, 19/05/2024, 20:54[GMT+7]

Thái Bình quy hoạch cảng biển ngoài khơi cửa Trà Lý

Bến cảng ngoài khơi cửa Trà Lý được tỉnh Thái Bình đề xuất có khả năng tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn nhằm phục vụ Trung tâm điện khí LNG...

25.02.2024 | 15:39 PM