Chủ nhật, 21/04/2024, 11:48[GMT+7]

Thái Bình quy hoạch cảng biển ngoài khơi cửa Trà Lý

Chủ nhật, 25/02/2024 | 15:39:07
28,919 lượt xem
Bến cảng ngoài khơi cửa Trà Lý được tỉnh Thái Bình đề xuất có khả năng tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn nhằm phục vụ Trung tâm điện khí LNG Thái Bình.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam, quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển và quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Trong đó, Thái Bình đã đề xuất quy hoạch bến cảng tiếp nhận tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn ngoài khơi cửa Trà Lý trong quy hoạch hệ thống cảng biển. Khu bến Trà Lý được quy hoạch có bến tổng hợp, hàng rời, container, hàng lỏng/khí cho tàu đến 150.000 tấn phục vụ Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình phù hợp với quy hoạch tổng thể về năng lượng và quy hoạch phát triển điện lực. 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam và Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030 đầu tư bến cảng, kho nổi hàng lỏng/khí tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn phía ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm Điện khí LNG Thái Bình, năng lực thông quan đến 1,5 triệu tấn.

Nguyễn Thơi