Thứ 2, 22/07/2024, 08:58[GMT+7]

Thủy chiến bãi bồi

Theo các tài liệu khảo cứu, trong các cuộc thủy chiến của nhà Trần (1226 - 1400), một yếu tố quan trọng luôn được các vua Trần và Quốc công Tiết chế Hưng...

22.07.2024 | 06:46 AM

Nhân cách Đại Việt

Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Mùa thu tháng 8, sai tả bộc xạ Khương Cương Giới tuyên phong các công thần theo thứ bậc khác nhau và trị tội những kẻ đầu...

10.05.2024 | 15:29 PM

Song linh địa cát

Theo các nguồn khảo luận, tháng 12 năm 1216 (triều mạt Lý), khi thế lực nhà Trần đã mạnh lên, Trần Tự Khánh được phong làm Thái úy phụ chính, Trần Thừa...

23.02.2024 | 17:38 PM

Đất liền chân sóng

Theo các sử gia, việc Lý Bí (Lý Bôn 503 - 548) đặt tên nước là Vạn Xuân, tự xưng là Hoàng đế, định niên hiệu, lập một triều đình riêng ngang hàng với nước...

05.01.2024 | 09:28 AM

Hưng binh đế nghiệp

Theo tài liệu khảo cứu của Bảo tàng tỉnh, địa bàn huyện Thái Thụy có 1 bia đá được khởi tạo năm Xương Phù thứ 6 (1382) và 1 tấm mộc bài khắc năm Thiệu...

17.02.2023 | 09:44 AM

Nơi đặt tôn miếu nhà Trần

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, việc đặt tôn miếu của các triều đại phong kiến từng được xác định là một việc hệ trọng có liên quan trực tiếp đến vận mệnh...

22.01.2020 | 19:38 PM