Thứ 5, 01/06/2023, 19:54[GMT+7]

Hưng binh đế nghiệp

Theo tài liệu khảo cứu của Bảo tàng tỉnh, địa bàn huyện Thái Thụy có 1 bia đá được khởi tạo năm Xương Phù thứ 6 (1382) và 1 tấm mộc bài khắc năm Thiệu...

17.02.2023 | 09:44 AM

Nơi đặt tôn miếu nhà Trần

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, việc đặt tôn miếu của các triều đại phong kiến từng được xác định là một việc hệ trọng có liên quan trực tiếp đến vận mệnh...

22.01.2020 | 19:38 PM