Chủ nhật, 26/05/2024, 00:06[GMT+7]

Những thanh niên làm kinh tế giỏi

Trong khi nhiều thanh niên nông thôn tìm cách đi làm ăn xa, đến các thành phố lớn để tìm kiếm việc làm thì ở huyện Hưng Hà lại xuất hiện nhiều tấm gương...

19.03.2024 | 09:23 AM