Thứ 7, 23/09/2023, 15:30[GMT+7]

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai...

15.09.2020 | 08:43 AM

Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT)...

06.07.2020 | 10:28 AM