Thứ 3, 16/04/2024, 21:59[GMT+7]

Khăn bông Thanh Chất: Vươn ra thị trường quốc tế

Chủ động đổi mới phương thức sản xuất, cho ra đời những sản phẩm mang tính đột phá phù hợp với xu hướng và thị hiếu của thị trường là những bước tiến...

28.11.2023 | 09:26 AM

Bột sắn dây Đông La: Khẳng định thương hiệu OCOP 4 sao

Để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm sắn dây truyền thống của địa phương, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đông La (Đông Hưng) đã liên...

07.04.2023 | 18:23 PM