Thứ 3, 18/06/2024, 04:14[GMT+7]

Xe ô tô đi được bao nhiêu ODO thì được xem là quá cũ?

ODO (Odometer) ô tô là đồng hồ đo quãng đường đã đi được của một chiếc xe.

18.04.2024 | 22:26 PM