Thứ 5, 23/03/2023, 08:25[GMT+7]

Phát động điểm ra quân vệ sinh môi trường

Sáng ngày 3/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình tổ chức phát...

04.12.2022 | 05:17 AM