Thứ 7, 03/06/2023, 12:56[GMT+7]

Phát động điểm ra quân vệ sinh môi trường

Thứ 7, 03/12/2022 | 19:59:15
4,245 lượt xem
Sáng ngày 3/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình tổ chức phát động điểm ra quân vệ sinh môi trường tại xã Vũ Phúc. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Với  mục đích nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, liên ngành đã phát động tới đoàn viên, hội viên, học sinh ra quân vệ sinh môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của ô nhiễm môi trường đối với đời sống, sức khỏe của người dân và cộng đồng dân cư; giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường tại các trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tái chế, xử lý chất thải rắn, giảm dần việc chôn lấp trực tiếp chất thải; khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm, suy thoái tài nguyên đất. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản vệ sinh môi trường, tạo môi trường sáng – xanh – sạch từ mỗi gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị…

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại lễ phát động. 

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường hơn nữa các hoạt động truyền thông, kêu gọi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện vệ sinh môi trường tại gia đình, cơ quan, nơi công cộng, thu gom và xử lý rác thải theo quy định, giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; thường xuyên tổ chức các buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường để bảo vệ môi trường trở thành phong trào lan toả hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh, hội nông dân vệ sinh môi trường. 

Cán bộ hội phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường tại xã Vũ Phúc. 

Đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường tại xã Vũ Phúc. 

Ngay sau lễ phát động, hơn 300 cán bộ các đoàn thể, hội viên, đoàn viên, học sinh đã dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn xã Vũ Phúc. Trong sáng ngày 4/12, các xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường.

Xuân Phương