Thứ 6, 23/02/2024, 21:37[GMT+7]

Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam - bài học cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước

Sau khi lên nắm quyền ở Campuchia (tháng 4/1975), tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Sary đã thi hành chế độ độc tài, phát-xít mang tính diệt chủng đối với...

07.01.2024 | 10:42 AM

Thực tiễn cách mạng Việt Nam góp phần bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga

Hơn 100 năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn không ngừng xuyên tạc, hòng phủ nhận giá trị lịch sử và thời đại của Cách mạng...

09.11.2023 | 09:22 AM

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá

Thời gian qua, với sự xuất hiện của ứng dụng ChatGPT đã tạo nên một "cơn sốt” toàn cầu trên lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó có những hiệu ứng lan...

15.05.2023 | 07:48 AM

Minh chứng bác bỏ luận điệu vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho 2.434 phạm nhân đã cải tạo tốt, nhân dịp Quốc khánh 2/9/2022 một lần nữa khẳng định chính sách...

11.09.2022 | 08:07 AM

Không thể xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 5

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII kết thúc, các thế lực thù địch, phản động đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội...

01.06.2022 | 08:28 AM

Cái gọi là “tù nhân lương tâm”

Chống phá cách mạng Việt Nam là mưu đồ do các thế lực thù địch, phản động đã và đang ra sức thực hiện. Trong đó, nhiều tổ chức, cá nhân luôn tuyên truyền...

09.08.2021 | 11:11 AM