Thứ 4, 22/05/2024, 16:17[GMT+7]

Khỏe để đẹp

Phong trào thể dục thể thao luôn được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm tổ chức phát triển sâu rộng, tạo sân chơi ý nghĩa cho chị em phụ nữ. Các hoạt...

06.03.2024 | 19:33 PM

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ngày càng thu hút đông đảo các...

27.03.2023 | 09:46 AM