Thứ 4, 22/05/2024, 14:56[GMT+7]

Giải bài toán xử lý rơm, rạ sau thu hoạch

Theo tính toán, tại Thái Bình, để tạo ra sản lượng 1 triệu tấn thóc nông dân cũng tạo ra lượng rơm, rạ khổng lồ khoảng 1,2 triệu tấn, trong đó lượng rơm...

04.07.2023 | 09:40 AM