Thứ 3, 21/03/2023, 22:37[GMT+7]

Sức mạnh của doanh nghiệp khoa học công nghệ

Trên địa bàn tỉnh có gần 10.000 doanh nghiệp nhưng hiện nay mới chỉ có 2 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Câu chuyện khởi nghiệp và đi lên từ khoa học...

16.01.2023 | 08:40 AM