Thứ 5, 20/06/2024, 13:55[GMT+7]

Sửa đổi một số chỉ tiêu, tiêu chí bộ tiêu chí quốc gia xã NTM, xã NTM nâng cao

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí...

10.05.2024 | 16:29 PM

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới...

08.05.2024 | 20:06 PM

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng

Từ 1/4/2024, Điều 248 Luật Đất đai 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số...

01.04.2024 | 10:19 AM

Luật Đất đai (sửa đổi) có thể giúp hút nguồn vốn từ kiều bào trên khắp thế giới

Chánh Văn phòng VJBA đánh giá việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là sự thay đổi tích cực, có thể giúp hút nguồn vốn từ kiều bào khắp thế giới muốn đầu...

01.01.1970 | 08:00 AM

Hamas chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về ngừng bắn với Israel ở Gaza

Theo đề xuất gần đây nhất, những người Palestine di tản khỏi Gaza sẽ được phép trở lại dần dần và Israel sẽ thả tù nhân Palestine theo tỷ lệ 10 người đổi...

13.03.2024 | 15:02 PM

Người dân đồng thuận việc sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Luật số 14) được thông qua tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày...

20.12.2023 | 08:34 AM

Những điểm mới trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung 5 nhóm chính sách, được chi tiết hóa thành 18 nội dung lớn với nhiều điểm mới quan trọng.

20.03.2023 | 11:28 AM

Sửa đổi, bổ sung quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp F0 tại cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Sổ tay đã được ban...

15.03.2022 | 11:11 AM

Sửa đổi, bổ sung quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp F0 tại cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Sổ tay đã được ban...

01.01.1970 | 08:00 AM

Sửa đổi, bổ sung quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp F0 tại cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Sổ tay đã được ban...

02.03.2022 | 14:47 PM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 48, ngày 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

12.09.2020 | 09:26 AM

Nước Nga ấn định ngày bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp

Tình hình dịch COVID-19 ở Nga đang bước sang giai đoạn ổn định, và lúc này cần trở lại với một phần việc quan trọng của đất nước là sửa đổi Hiến...

02.06.2020 | 08:04 AM