Thứ 7, 20/07/2024, 20:59[GMT+7]

Thành phố Thái Bình: An cư cho người có thu nhập thấp

Là địa bàn trung tâm của tỉnh với nhiều khu, cụm công nghiệp, thời gian qua, thành phố Thái Bình chú trọng triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội...

13.03.2024 | 10:55 AM