Chủ nhật, 26/03/2023, 03:45[GMT+7]

Hội Nông dân xã Bình Định: Tín chấp giúp hội viên trên 17 tỷ đồng phát triển sản xuất

Sáng ngày 28/12, Hội Nông dân xã Bình Định (Kiến Xương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện...

28.12.2022 | 16:44 PM

Hội LHPN huyện Đông Hưng: Tín chấp cho hội viên vay gần 580 tỷ đồng phát triển kinh tế

Sáng ngày 27/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ, triển khai nhiệm vụ năm...

27.12.2022 | 16:20 PM

Hội Nông dân thành phố: Tín chấp cho gần 1.850 hội viên nông dân vay vốn

Năm 2021, các cấp hội nông dân thành phố Thái Bình đã kết nạp 320 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 14.200 hội viên, đạt 69% so với tổng số hộ...

10.01.2022 | 17:44 PM

Trên 73,1 tỷ đồng tín chấp giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất

Chiều ngày 15/7, Hội Nông dân thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...

15.07.2020 | 16:32 PM

Kiến Xương: Hơn 139,7 tỷ đồng tín chấp giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế

Sáng ngày 23/12, Hội Nông dân huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

23.12.2019 | 15:34 PM

Hội Nông dân thành phố: Tín chấp cho hội viên vay trên 69,5 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân thành phố Thái Bình đã tín chấp cho hội viên vay trên 69,5 tỷ đồng; trong đó phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội...

10.07.2019 | 14:36 PM