Thứ 4, 07/06/2023, 07:13[GMT+7]

Kiến Xương: Hơn 139,7 tỷ đồng tín chấp giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế

Thứ 2, 23/12/2019 | 15:21:34
858 lượt xem
Sáng ngày 23/12, Hội Nông dân huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo huyện Kiến Xương trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2019, Hội Nông dân huyện Kiến Xương tổ chức tốt các hoạt động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong tổ chức hội. Hội Nông dân từ huyện tới cơ sở đã tổ chức 327 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 29.400 lượt hội viên; tổ chức 34 cuộc hội thảo cho hơn 4.000 lượt người tham gia. Các cơ sở hội đã phối hợp tổ chức được 21 lớp dạy nghề cho 735 hội viên tham gia. Hội Nông dân huyện Kiến Xương đã tín chấp với các ngân hàng hơn 139,7 tỷ đồng cho hơn 4.500 gia đình hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Các phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững” , "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", "Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh" được hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia. Cũng trong năm 2019, Hội Nông dân huyện Kiến Xương đã tổ chức 346 cuộc kiểm tra, giám sát góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.  

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2020, Hội Nông dân huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; động viên hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh, huyện, UBND huyện Kiến Xương đã khen thưởng cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019.

Tiến Đạt