Thứ 7, 25/03/2023, 18:53[GMT+7]

Giám sát việc triển khai thực hiện chế độ chính sách tại xã Vũ An và Vũ Ninh.

Chiều ngày 12/1, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã...

01.01.1970 | 08:00 AM

Giám sát việc triển khai thực hiện chế độ chính sách tại xã Vũ An và Vũ Ninh.

Chiều ngày 12/1, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã...

13.01.2023 | 09:22 AM