Thứ 5, 05/10/2023, 10:09[GMT+7]

Ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản tận diệt ven bờ

Những năm gần đây, số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh khai thác thủy sản vùng khơi, vùng lộng phát triển, tuy nhiên số tàu cá hoạt động vùng ven bờ còn khá...

18.07.2022 | 08:49 AM