Thứ 5, 28/09/2023, 18:42[GMT+7]

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Chiều ngày 13/12, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổ chức hội nghi tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm...

13.12.2022 | 18:39 PM

Tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2019 - 2020

Sáng ngày 11/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng...

11.11.2020 | 16:29 PM

Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Sáng ngày 25/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm...

25.09.2020 | 16:02 PM

Khối thi đua các sở, ngành kinh tế: Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019

Chiều ngày 25/12, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ...

25.12.2019 | 17:36 PM