Thứ 5, 01/06/2023, 19:59[GMT+7]

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Thứ 3, 13/12/2022 | 18:36:49
3,109 lượt xem
Chiều ngày 13/12, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổ chức hội nghi tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022.

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính - kinh tế - kỹ thuật gồm 11 thành viên có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tài chính, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp, đầu tư các dự án giao thông, dân dụng - công nghiệp, nông nghiệp và giao thông.

Năm 2022, các đơn vị trong khối đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định của trung ương, tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; các nội dung thi đua của Khối đã ký giao ước và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 9,52% so với cùng kỳ năm 2021, đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 190.530 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2021. Cơ cấu kinh tế của tỉnh dịch chuyển theo hướng tích cực, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,2%; công nghiệp và xây dựng chiếm 42,9%; dịch vụ chiếm 29,6% và thuế sản phẩm chiếm 6,3%.

Năm 2023, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài  chính, kinh tế, kỹ thuật phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi kế hoạch của từng đơn vị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị đã bình xét đơn vị tiêu biểu, xuất sắc, đề nghị khen thưởng năm 2022, bầu trưởng khối, phó trưởng khối năm 2023.

Nguyễn Thơi