Thứ 7, 23/09/2023, 15:58[GMT+7]

Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Chiều ngày 7/7, khối thi đua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm,...

07.07.2023 | 18:12 PM

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Chiều ngày 13/12, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổ chức hội nghi tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm...

13.12.2022 | 18:39 PM

Khối thi đua các sở, ngành khoa học – văn hóa – xã hội: Ký kết giao ước thi đua năm 2023

Chiều ngày 12/12, Khối thi đua các sở, ngành khoa học - văn hóa - xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, trao giải cuộc...

12.12.2022 | 18:05 PM

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Chiều ngày 2/12, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi và công tác khen thưởng năm 2022.

02.12.2022 | 17:58 PM

Giải kéo co tân học sinh, sinh viên khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Thái Bình

Chiều ngày 16/11, tại Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình đã diễn ra giải kéo co tân học sinh, sinh viên khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Thái...

16.11.2022 | 19:21 PM

Khối thi đua các cơ quan Đảng: Nhiều hoạt động thi đua sôi nổi

Chiều ngày 22/7, Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...

22.07.2022 | 18:57 PM

Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tổng kết phong trào thi đua năm 2020

Sáng ngày 28/12, Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

28.12.2020 | 19:08 PM

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật tổng kết phong trào thi đua

Chiều ngày 23/12, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật tổ chức hội nghi tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm...

23.12.2020 | 21:28 PM

Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2020

Chiều ngày 30/6, Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

30.06.2020 | 18:37 PM

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính – kinh tế - kỹ thuật ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua – khen thưởng năm 2020

Chiều ngày 2/6, tại Sở Xây dựng, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính – kinh tế - kỹ thuật tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai...

04.06.2020 | 17:49 PM

Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng dâng hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), sáng ngày 18/5, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tổ chức lễ dâng...

18.05.2020 | 20:10 PM

Khối thi đua các sở, ngành tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Chiều ngày 31/12, khối thi đua các sở, ngành tổng hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ...

31.12.2019 | 20:22 PM

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổng kết công tác hoạt động năm 2019

Chiều ngày 27/12, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khối năm 2019.

27.12.2019 | 16:35 PM

Khối thi đua các sở, ngành kinh tế: Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019

Chiều ngày 25/12, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ...

25.12.2019 | 17:36 PM