Thứ 2, 02/10/2023, 01:13[GMT+7]

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổng kết phong trào thi đua năm 2022

Chiều ngày 13/12, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổ chức hội nghi tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm...

13.12.2022 | 18:39 PM

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính - kinh tế - kỹ thuật: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 6/8, khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính - kinh tế - kỹ thuật tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm,...

06.08.2022 | 16:26 PM

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật

Chiều ngày 13/12, khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính, kinh tế, kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

13.12.2021 | 20:49 PM

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật: Tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thi đua năm 2021

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh...

22.03.2021 | 18:46 PM