Chủ nhật, 02/04/2023, 11:48[GMT+7]

Kỷ lục buồn của ngành công nghệ tháng đầu năm

Lượng nhân viên công nghệ bị sa thải trong 20 ngày đầu năm mới đã nhiều hơn con số của sáu tháng đầu 2022 cộng lại.

25.01.2023 | 19:42 PM