Thứ 5, 23/05/2024, 07:20[GMT+7]

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 9/4, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để giải quyết công...

09.04.2024 | 18:18 PM

Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Chiều ngày 19/3, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND...

19.03.2024 | 19:37 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 4/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến về Tờ trình số 120/TTr-UBND của UBND tỉnh và một số nội dung khác. Các đồng...

04.10.2023 | 18:11 PM

Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều ngày 1/7, Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư...

01.07.2022 | 19:16 PM

Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tại Cục Thống kê tỉnh

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều ngày 30/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Cục Thống kê tỉnh về việc đánh giá...

30.06.2022 | 18:40 PM

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra từ ngày 11-13/7/2022

Chiều ngày 20/6, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh...

20.06.2022 | 18:55 PM

Thống nhất sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất

Chiều ngày 17/6, Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra văn bản 2041 của UBND tỉnh về việc thống nhất sửa...

18.06.2022 | 11:29 AM

Thường trực HĐND tỉnh: Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai một số dự án giao thông

Sáng ngày 14/6, Thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về một số dự án HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu...

14.06.2022 | 16:30 PM

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện

Sáng ngày 24/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu...

24.05.2022 | 16:30 PM

Giải trình về một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Chiều ngày 23/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Dự phiên giải...

23.03.2022 | 20:45 PM

Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình

Chiều ngày 23/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc giao cho UBND tỉnh quyết định...

23.12.2021 | 19:01 PM

Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

Chiều ngày 22/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc giao cho UBND tỉnh quyết định...

22.12.2021 | 19:31 PM

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sáng ngày 17/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ...

17.12.2021 | 15:41 PM

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Sáng ngày 7/12, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe các ban...

07.12.2021 | 22:06 PM