Thứ 7, 22/06/2024, 09:23[GMT+7]

Thiết thực chăm lo người khuyết tật

Những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ người khuyết tật bằng nhiều...

18.04.2023 | 08:21 AM