Thứ 5, 20/06/2024, 12:41[GMT+7]

Cụm gương giúp tăng sản xuất điện mặt trời trên Trái Đất

Reflect Orbital, công ty khởi nghiệp ở California muốn phóng cụm gương lên quỹ đạo để truyền ánh sáng Mặt Trời tới các nhà máy quang năng nhằm tăng sản...

30.04.2024 | 17:24 PM

Hoàn thành lập bản đồ gần 1/4 đáy đại dương trên Trái Đất

Dự án Seabed 2030 thu thập dữ liệu từ các chính phủ, công ty và viện nghiên cứu, đặt mục tiêu lập bản đồ 100% đáy đại dương năm 2030.

03.07.2022 | 18:35 PM