Thứ 4, 21/02/2024, 06:31[GMT+7]

Bài 6: Trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri thành phố Thái Bình

Từ những phát sinh trong thực tiễn cuộc sống, cử tri thành phố Thái Bình đã kiến nghị nhiều vấn đề cần giải quyết với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố...

08.12.2022 | 08:06 AM

Bài 5: Sẽ tiếp tục tổ chức tuyển công chức khuyết thiếu theo quy định

Cử tri các huyện, thành phố khi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ tư đã đề nghị tỉnh tiếp tục tổ chức tuyển dụng công chức, viên...

07.12.2022 | 10:29 AM

Bài 4: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tài nguyên và môi trường là lĩnh vực nhiều cử tri quan tâm. Trong đó, cử tri các huyện, thành phố tiếp tục kiến nghị rà soát, kiểm tra và có giải pháp...

06.12.2022 | 08:37 AM

Bài 2: Sẽ điều chỉnh cục bộ phạm vi cấp nước với các trạm cấp nước không ổn định

Tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri tiếp tục kiến nghị tại một số địa phương trong tỉnh chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân kém,...

05.12.2022 | 08:38 AM

Bài 1: Coi trọng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, cử tri các huyện, thành phố đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát...

03.12.2022 | 10:22 AM