Chủ nhật, 26/05/2024, 00:59[GMT+7]

Thành phố Thái Bình: Chú trọng triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội

Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, từ đó giúp nhiều...

15.03.2024 | 15:36 PM