Thứ 3, 25/06/2024, 20:09[GMT+7]

Thành phố Thái Bình: Chú trọng triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội

Thứ 6, 15/03/2024 | 11:43:47
4,046 lượt xem
Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, từ đó giúp nhiều gia đình có thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để sửa chữa, xây dựng nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống.

Video: 150324-_TP_chu_trong_cho_vay_nha_o_XH_-_s1.mp4?_t=1710477670

Minh Hương - Thanh Tùng