Thứ 4, 17/04/2024, 10:30[GMT+7]

Hưng Hà: Quyết tâm tuyển quân thắng lợi

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, huyện Hưng Hà đã thực hiện bài bản, chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình sơ, khám tuyển nghĩa vụ...

13.12.2023 | 07:50 AM

Đông Hưng: Để có một mùa tuyển quân thắng lợi

Năm 2024, huyện Đông Hưng dự kiến được giao chỉ tiêu nhập ngũ vào quân đội 385 công dân và 42 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Những ngày này,...

28.11.2023 | 09:33 AM

Thành phố: Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2024

Những ngày này, Ban CHQS thành phố Thái Bình chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các phường, xã tổ chức tốt công tác sơ tuyển sức khỏe cho công dân...

28.11.2023 | 09:23 AM

Hưng Hà: Quyết tâm tuyển quân thắng lợi

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, những ngày này, huyện Hưng Hà đang tích cực triển khai các bước công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập...

08.12.2022 | 08:07 AM

Thành phố: 23 tập thể, cá nhân được khen thưởng công tác quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ tuyển quân năm 2022

Sáng ngày 30/11, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập...

30.11.2022 | 15:53 PM

Khởi động mùa tuyển quân năm 2021

Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi động mùa tuyển quân năm 2021.

19.10.2020 | 09:51 AM