Thứ 5, 30/03/2023, 00:02[GMT+7]

Hưng Hà: Quyết tâm tuyển quân thắng lợi

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, những ngày này, huyện Hưng Hà đang tích cực triển khai các bước công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập...

08.12.2022 | 08:07 AM

Thành phố: 23 tập thể, cá nhân được khen thưởng công tác quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ tuyển quân năm 2022

Sáng ngày 30/11, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập...

30.11.2022 | 15:53 PM

Khởi động mùa tuyển quân năm 2021

Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi động mùa tuyển quân năm 2021.

19.10.2020 | 09:51 AM